Nexus Of Energy Data And Society

Vizyon:

Enerji, veri ve toplum üçgeninde tüm yaşam alanlarını kapsayan problemler için bir çözüm merkezi ve paydaşlar için bir çalışma ortağı olmak. 

Hedefler:

Enerji, veri ve toplum mükemmeliyet merkezi olarak

  • Enerji kaynakları ve geleceği
  • Enerji arz güvenliği, talep/fiyat tahmini ve piyasa işlemleri
  • Enerji verimliliği, iletimi, depolanması ve sürekliliği,
  • Büyük veri analizi ve çözüm geliştirme
  • Veri ve toplum ara yüzünde yenilikçi çözümler
  • Enerji, veri ve toplum sorunlarına mühendislik yaklaşımları

Alanları başta olmak üzere öncü bir merkez olmayı hedefliyoruz.

Tecrübe, uzmanlık ve özverili çalışmayla harmanlanan bilginin, mevcut merkezlerimiz, yüksek lisans programlarımız ve uluslararası bağlantılarımızla çağın sorunlarına yenilikçi çözümler getiren projelere dönüşmesi ülkümüzdür. Enerji, veri ve toplum birbirlerinden ayrı düşünülemeyecek çalışma alanlarıdır. Büyük veri analizi/analitiği ile enerji piyasalarının çeşitli sorunlarına çözüm geliştirmek, toplumun yaşam kalitesini arttıracak ve geçmişi değil, geleceği hazırlayan adımlar atmak mümkündür.

1. Enerji piyasalarında anlık olarak biriken arz, talep, fiyat, operasyon, kayıp, yakıt kullanımı, ve iletim gibi büyük verinin otomatik olarak analizi ve veriden akıllı çözümler öneren sistemlerin kurulması. Enerji başlığı altında tarif edilen kaynakların bütün verilerinin anlamlı bir şekilde bir veri tabanında toplanması, işlenmesi, yakıt temininden enerjinin son kullanıcıya ulaştırılması aşamasındaki tedarik zincirinin yönetilmesi ve toplumun/paydaşların faydasına sunulması,

2. Çevrimiçi ağa erişimi olan her bireyin ürettiği veri, alışkanlıkları, tercihleri, alışveriş bilgileri, seyahat ve tüketim bilgilerinin kamu ve şirketler için önemi artmaktadır. Şehirlerin etkin yönetimi ve toplumun standartlarının yükseltilmesi için yeni çalışma alanları kurulmaktadır. Bireylerin şehirleri ve şehirlerin bireyleri tarafından üretilen devasa verinin toplumun faydası için işlenmesi, akıllı algoritmalarla çözülmesi, yorumlanması ve yine şehir yönetim sistemlerine entegre edilmesi,

3. Enerjiye bağımlı bireyin çevrimiçi eşya sayısı arttıkça enerji arz ve talep yönetimini yönlendirmesi kaçınılmazdır. Yenilenebilir ve fosil enerji kaynaklarının üretim planlaması, enerjinin depolanması, şehirlere iletimi ve bireyin kullanımı ara yüzünde önemli gelişmeler beklenmelidir.  Enerji, veri ve toplum kesişiminde oluşan sorunların optimum şekilde modellenmesi, veri analizi ile anlaşılması, yüksek çözünürlükte çözülmesi ve şirketler, kamu kuruluşları, toplum temsilcileri gibi paydaşlarla paylaşılması

Başlıca çalışma alanlarımız olacaktır.