Büyük Veri Mükemmeliyet Merkezi

Vizyon:

Uçtan uca bir Büyük Veri yaşam sistemi olarak tüm paydaşlar nezdinde tüm Büyük Veri ihtiyaçlarının karşılanacağı bir çözüm merkezi ve şirketler için bir çözüm ortağı olmak.

Hedefler:

Uçtan uca bir Büyük Veri merkezi olarak

  • Altyapı
  • Eğitim
  • Araştırma
  • Prototip Geliştirme
  • Üretim
  • Dikey Uygulam 

olanakları sunacak bir ortama ulaşmak. Bu sayede veriden bilgi elde etmek ve bu bilgiyi kurum/kuruluş ihtiyaçları doğrultusunda doğru şekilde kullanımını sağlamak ve rakip kuruluşlara göre rekabette öne çıkmayı sağlamak mümkün olacaktır.

 Bu kapsamda ARGE çalışmalarıyla yaratılacak bilginin, verilecek eğitimlerle yetiştirilecek insan kaynağı aracılığıyla, geliştirilecek işbirlikleriyle oluşturulacak inovatif projeler üzerinden katma değer sağlaması hedeflenmektedir. Büyük Veri Teknolojileri’nde prototip sistem geliştirmeye ve teste kadar her alanda Büyük Veri dünyasını ve ilgili eko sistemini ele alması beklenen merkezde öncelikli olarak uygulamaya alınması beklenen yapılar şunlar olabilir:

  1. Büyük Veri İşleme Platformu: Bu platform esasen depolanmış veya gerçek zamanda üretilmekte olan her türlü veriyi işlemeye, etkin biçimde depolamaya ve bu veriden bilgi elde etmeye yönelik çalışmaların sürdürüldüğü bir platform olacaktır. Zira veri, gerçek zamanlı, yarı-gerçek zamanlı veya çevrim dışı olarak işlenebilir ve bilgi üretilebilir. İş birliği içerinde olunan sektörlerin ihtiyaçlarına göre çalışmaların önceliklendirildiği bir merkez olacaktır.
  1. Büyük Veri Test-bed: Büyük Veri işleme teknolojileri hızla gelişmekte ve sürekli olarak çok sayıda açık-kaynak kodlu istemler oluşturulmaktadır. Bir yandan bu sistemlere destek/katkı verilirken diğer yandan bu sistemlerin hızla yayınlaştırılması için uygun test-ortamlarının oluşturulması ve paydaşlara kullandırılması, çalışmalar sonucunda elde edilecek bilginin de depolanması ve yönetilmesi için yeni sistemlerin geliştirilmesi platformu olacaktır.
  1. Endüstri 4.0 Uygulamaları: Endüstri 4.0 Büyük Veri’den bağımsız düşünülemeyecek bir kavramdır. Büyük Veri işleme teknolojilerinin bu amaçla geliştirilmesi ve kullanımına yönelik çalışmaların da yapılması hedeflenmiştir.