Sektör İşbirlikleri

  • Üniversitemiz akademisyenlerini, çalışma alanları ve hedefleri ile uyumlu sektörler ve firmalarla bir araya getirerek işbirliği fırsatları oluşturuyoruz
  • Firmalara sağlanacak danışmanlık desteği ve ortak proje başvuruları gibi konularda firmalarla akademisyenlerimizin birlikte çalışmasını kolaylaştıracak tüm destekleri sağlıyoruz
  • Sadece üniversitemiz akademisyenleri değil, diğer üniversitelerde benzer alanlarda araştırma ve projer yapan akademisyenlerle de çalışıyoruz
  • Üniversitemiz bünyesinde, odak alanımız olan konularda mükemmeliyet merkezi yapılanmalarını şekillendiriyor ve bunlar üzerinden sektör ve akademisyenlerin projeler, ürünler, eğitim ve etkinlikleri birlikte yürütmesini organize ediyoruz
  • Ar-Ge merkezleri ve Tasarım merkezlerine kurulum ve sürdürülebilirlik desteği sağlıyoruz