Open Iot Mükemmeliyet Merkezi

Vizyon:

Uçtan uca bir IoT yaşam sistemi olarak tüm paydaşlar nezdinde tüm IoT ihtiyaçlarının karşılanacağı bir çözüm merkezi ve şirketler için bir çözüm ortağı olmak.

Hedefler:

Uçtan uca bir IoT merkezi olarak

  • Altyapı
  • Eğitim
  • Araştırma
  • Prototip Geliştirme
  • Üretim
  • Dikey Uygulama

olanakları sunacak bir ortama ulaşmak.

Bu kapsamda ARGE çalışmalarıyla yaratılacak bilginin, verilecek eğitimlerle yetiştirilecek insan kaynağı aracılığıyla, geliştirilecek işbirlikleriyle oluşturulacak inovatif projeler üzerinden katma değer sağlaması hedeflenmektedir. Sensör kit üretiminden prototip sistem geliştirmeye ve teste kadar her alanda IoT dünyasını ele alması beklenen merkezde öncelikli olarak uygulamaya alınması beklenen yapılar şunlar olabilir:

  1. IoT Veri İşleme Platformu: Bu platform esasen depolanmış veya gerçek zamanda üretilmekte olan her türlü veriyi işlemeye, etkin biçimde depolamaya ve bu veriden akıl çıkartmaya yönelik algoritmaların geliştirilmesine olanak verecek açık bir yapı olmalıdır. 
  1. IoT Test-bed: varolan sensörleri kullanarak veri toplamaya yönelik, ağ katmanındaki işlemleri mobil cihazlar üzerinde geliştirilecek uygulamalarla yapacak, çok amaçlı, genel kullanıma uygun bir sistem. Bunun esas parçası da mobil platformda ihtiyaca bağlı (kullanılacak sensör, depolama) hızlı mobil uygulama geliştirme ve özelleştirme platformu olacaktır.
  1. Endüstri 4.0 Uygulamaları: Endüstri 4.0 kavramından yola çıkarak, donanım, yazılım, algılayıcı ve ağ bileşeni içeren, üretimde kullanılan tüm sistemlerin Endüstri 4.0 standartları çerçevesinde birbirleriyle haberleşmelerini IoT bakış açısı ile sağlamaya yönelik çalışmalar yapılması hedeflenmiştir.